Navigace

Pracovní pohovor od A do Z

Pracovní pohovor je moment, ve kterém hodnotí zaměstnavatel nebo jeho zástupce vybrané uchazeče. Pro Vás jako uchazeče o nové místo je velmi důležité udělat dobrý dojem a vzbudit svým vystupováním dojem že jste „ten pravý“. Pohovor trvá běžně jednu hodinu a měli byste na něj být dobře připravení.

PŘIJÍT VČAS

Na pracovní pohovor je vhodné dorazit nejlépe 5 minut předem. Rušení domluveného termínu na poslední chvíli, nebo hloupé výmluvy typu „náhlá nevolnost, ujel autobus a.p.“ dobrý dojem neudělají a s místem se můžete pravděpodobně předem rozloučit.

JAK VYSTUPOVAT U PŘÍJÍMACÍHO POHOVORU

Pracovní pohovor začíná již v okamžiku, kdy se dostavíte na smluvenou adresu. Buďte zdvořilí, slušní a pozdravte každého koho potkáte. Působit dobře u pohovoru a ostatní lidi v budově přehlížet, se Vám nemusí vyplatit a nikdy nevíte koho jste zrovna potkali (možná svého budoucího nadřízeného). Před vstupem do budovy si zkontrolujte vzhled, ztište mobilní telefon a případně se rozlučte se žvýkačkou.

PŘEDSTAVENÍ

V kanceláři kam jdete na schůzku, jako první zdvořile pozdravte a jako první nabídněte podání ruky (druh leklá ryba nebo Herkules, nebudou tím nejvhodnějším způsobem). Po úvodním pozdravu sdělte, že jdete na plánovaný pohovor a nechte mluvit personalistu, případně osobu která pohovor vede. Neskákejte do řeči, je to neslušné a až bude chtít Váš protějšek něco vědět tak se zeptá. 

ODBORNOST

Celý tento pohovor je o otázkách možného zaměstnavatele a Vašich odpovědích, tak byste si měli odpovědi o svém profesním životě připravit dopředu. Před pohovorem je vhodné se podívat na jeho webové stránky a informativně se seznámit s výrobky nebo působením firmy. Zmínka, že jste si stránky prohlíželi, Vám získá plusové body, protože bude vidět že máte o místo zájem.

UKAŽTE ZÁJEM, KOMUNIKUJTE, PTEJTE SE

Když dostanete slovo a prvotní seznámení máte za sebou, tak je vhodné projevit zájem správně mířenými otázkami k působení firmy nebo náplni práce, čímž projevíte svůj zájem a ukážete že se nebojíte komunikovat. Nebojte se zeptat na možnost profesního růstu a jeho předpokládanou časovou osu. Kandidát který nekomunikuje, se neumí prodat, jeho kredit bude nízký a rovněž zájem o něj.

NETLAČTE NA PENÍZE, STRAVENKY ANI DÉLKU DOVOLENÉ

V otázkách co se financí týká buďte zdrženliví a začněte o nich mluvit v momentě, když toto téma otevře personalista sám. Pokud tak neučiní do konce pohovoru, tak se nebojte zeptat jaké Vám za představenou pozici nabízí platové ohodnocení. Začít pohovor otázkami týkajícími se výše mzdy, nebo množství nabízených benefitů (stravenky, sick days, home office, automobil, telefon nebo notebook) Vás diskvalifikuje ihned v úvodu.

NEHAŇTE SVÁ PŘEDCHOZÍ MÍSTA

O svých předchozích místech mluvte pozitivně a své předchozí zaměstnavatele nikdy neočerňujte a nepomlouvejte. Jako benefit spíše uveďte své zkušenosti a dovednosti z předchozích míst, které můžete využít a nabídnout i na nové pozici.

NEJČASTĚJI KLÁDANÉ OTÁZKY

Proč byste měli s těmito otázkami počítat? Nejdou předvídat všechny otázky, které Vám budoucí zaměstnavatel při pohovoru může položit, ale některé jsou tak časté, že je dobré se na ně připravit a případné odpovědi znát předem.

  • Řekněte nám něco o sobě
  • Proč jste opustili svojí předchozí práci?
  • Jakou máte platovou představu?
  • Proč vás tato pozice zaujala a proč jste si vybrali právě naší firmu?
  • Jakého předchozího pracovní nebo profesního úspěchu si nejvíce ceníte?
  • Proč bychom si měli vybrat zrovna Vás?
  • Chtěli byste se na něco zeptat?

KONEC POHOVORU

Závěr pohovoru je shrnutí všeho, co bylo probráno a co ještě libovolnou stranu zajímá. Zde přichází prostor pro Vás a Vaše otázky, tak se snažte ho naplno využít. Atmosféra je již uvolněnější, proto nezůstávejte potichu a zeptejte se na všechno co Vás zajímá. Pokyn k ukončení dá personalista / druhá strana. Následně se domluvte na dalším kontaktu kde si vzájemně sdělíte výsledek pracovního pohovoru a zdvořile se rozlučte.

POZOR NA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACI

Pokud jste nervózní, snažte se své pohyby omezit a zůstat v klidu. Při sezení je vhodné mít nohy u sebe, ženy si mohou přehodit nohu přes nohu, ale ne vyzývavě. Nedotýkejte se obličeje ani si nehrajte s vlasy, nepůsobí to hezky a navíc to Váš protějšek rozptyluje. Moc suverénní vystupování není vhodné a k pracovnímu pohovoru se nehodí.

Hodně štěstí Vám přeje team PRACE KLIK