Navigace

Rozvázání pracovního poměru dohodou

__________________

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU

 

Firma / zaměstnavatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se sídlem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ provozovnou: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ DIČ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(„Dále zaměstnavatel“)

a

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. Spojení : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(„Dále zaměstnanec“)

Uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou.

Pracovní poměr výše uvedeného pracovníka končí na žádost Zaměstnance / Zaměstnavatele (nehodící se škrtněte) a to ke dni : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zaměstnavatel ………………………………….…………………………                           Zaměstnanec……………………………………………………………


Smlouvu si můžete zkopírovat z této stránky nebo vytisknout ve formátu PDF ZDE