Navigace

Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době

__________________

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

 

Firma / zaměstnavatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se sídlem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ provozovnou: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ DIČ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(„Dále zaměstnavatel“)

a

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. Spojení : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(„Dále zaměstnanec“)

Uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době.

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne . . . . . . . . . . . . . . . . mezi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r.č.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zaměstnaným/ou na pozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a zaměstnavatelem / firmou : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uzavírají obě strany tuto dohodu o ukončení pracovního poměru ve zkušební době.

Vzhledem k tomu, že v pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce trvání [ 3 ] měsíců, se tímto ruší pracovní poměr ve zkušební době, a to s účinností ke dni………..……..

Tento pracovní poměr končí dnem …………….  ve zkušební době na žádost

zaměstnavatele / zaměstnance  (nehodící se škrtněte).

Ukončení pracovního poměru je sepsáno ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdržel zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.